O nás

Jsme životní partneři již 12 let, máme dceru Františku a náš tým doplňuje ještě fenka Mia.

K rozhodnutí vytvořit azyl pro zejména hospodářská zvířata nás přivedly jak podobné azyly v zahraničí a konečně i u nás, tak zejména víra v lidskost a empatii. Věříme, že je třeba lidi vyvést ze slepoty a ukázat jim nejen co se děje (samozřejmě ne pouze) hospodářským zvířatům, ale také jak citlivá a inteligentní tato zvířata jsou. Chtěli bychom ukázat lidem cestu jak žít zdravě aniž by bylo zapotřebí jakkoliv zneužívat nebo zabíjet jiné živé bytosti.

V našem azylu nehodláme využívat jediného zvířete pro naše vlastní potřeby. Živočišné produkty ani zvířata nebudou prodávána.

Bude pouze umožněna adopce zvířat a to pouze po důkladném prověření adoptující osoby.

Co nás nyní čeká...

Rádi bychom, po vyřešení všeho papírování, začali se studnou a vybudovali alespoň část plotu a kurník, abychom mohli pomáhat co nejdříve slepičkám z projektu www.slepicevnouzi.cz, kterým bychom rádi umožnili jak dočasnou péči u nás v azylu, tak i trvalý domov. Dále se půstíme do budování zázemí jak pro nás, tak i pro další zvířata, která k nám budou postupně moci přicházet. Abychom to uvedli na pravou míru - většina lidí si pod slovem "vybudovat" představuje megalomanské projekty developerských firem, kde se točí miliony korun, tuny materiálu a desítky pracovníků. Naše budování bude opravdu jiné. Nebudou zde inženýrské sítě, nebudou zde betonová monstra ani jiné "zbytečné objekty". Velkou část dřeva a ostatních materiálů na přístřešky pro zvířata, kurníky, seník, kůlnu atd. získáme především jako materiální dary, např. společnost CountryLife nám přislíbila nezanedbatelně velkou materiální pomoc. Naším vlastním zázemím bude zpočátku karavan, který již máme a ke kterému se postupně připojí maringotka nebo jiný mobilní domek, napojený na solární systém.
Pokud Vás zajímají detaily projektu nebo máte pocit, že můžete pomoci nebo přispět čímkoliv k naplnění tohoto projektu, obraťte se, prosím, přímo na nás.

Dokumentace spolku:

Účetní závěrku za rok 2017 lze naleznout zde:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=51818527&subjektId=983852&spis=1086004