Jak pomoci

Jedna kapka neznamená nic, množství kapek vytváří moře.